Dane osobowe - RODO

Zablokowany
Awatar użytkownika
RZECZNIK PRASOWY VKP
ADMINISTRATORS
Posty: 137
Rejestracja: 07 września 2016, 12:00
Imię:

Dane osobowe - RODO

Post: # 269638Post RZECZNIK PRASOWY VKP »

Szanowni Państwo,

w związku z tym, że od 25 maja 2018 r. zastosowanie znajdzie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane też dalej: RODO, niniejszym przekazujemy informacje dotyczące Państwa danych osobowych, które przetwarzamy.

Zaznaczamy, że niniejszą informację przekazujemy jedynie w celach informacyjnych.
Nie jest wymagane od Pani/Pana żadne działanie lub kontakt z nami.


I. Administrator danych osobowych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych (zwanym też dalej Administratorem) jest:
Stowarzyszenie zwykłe Voyager Klub Polska
ul. Racula - Drzonkowska 6a
66-004 Zielona Góra
NIP 9731034828
Regon 366094010
voyagerklub@wp.pl
tel. +48 604 589 904


II. Informacja o pozyskaniu danych

Przetwarzane przez nas Pani/Pana dane osobowe otrzymaliśmy od Pani/Pana dobrowolnie podczas zakładania konta na forum.

III. Cele i podstawa prawna przetwarzania

Pani/Pana dane osobowe w postaci: imienia i nazwiska, adresu zamieszkania, adresu e-mail, nr telefonu możemy przetwarzać:

1) na podstawie odrębnej zgody, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, w celu:

a) umożliwienia Pani/Panu pełnego korzystania ze wszystkich
możliwości naszego forum za pośrednictwem zarejestrowanego konta,


2) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze.

IV. Odbiorcy danych

Pani/Pana dane osobowe możemy udostępniać następującym kategoriom podmiotów: firmom księgowym, firmom kurierskim i firmom obsługującym system płatności elektronicznej.
Takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z nami i tylko zgodnie z naszymi poleceniami.
Nie przekazujemy Twoich danych poza teren Polski/UE/Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
Nie przekazujemy Twoich danych w celach marketingowych innym podmiotom.

V. Okres przechowywania danych

1. Dane osobowe przetwarzane w celu dostępu do forum oraz wypełnienia obowiązku prawnego Administratora będą przechowywane przez
okres obowiązywania umowy, a po jego upływie przez okres niezbędny do:
1) zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń przysługujących Administratorowi,

2) wypełnienia obowiązku prawnego Administratora (wynikającego np. z przepisów podatkowych lub rachunkowych).

2. Dane osobowe przetwarzane na podstawie odrębnej zgody będą przechowywane do czasu jej odwołania.

VI. Prawa osoby, której dotyczą przetwarzane dane osobowe

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych, prawo do usunięcia danych (jeżeli Pani/Pana zdaniem nie ma podstaw do tego, abyśmy przetwarzali Pani/Pana dane, może Pani/Pan zażądać, abyśmy je usunęli), prawo do ograniczenia przetwarzania danych (może Pani/Pan zażądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z Panią/Panem działań,
jeżeli Pani/Pana zdaniem mamy nieprawidłowe dane na Pani/Pana temat lub przetwarzamy je bezpodstawnie), prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych,

prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa) oraz prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych (ma Pani/Pan prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie; cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/Pana zgody przed jej cofnięciem).

Ww. prawa można zrealizować poprzez kontakt z nami pod adresem email: voyagerklub@wp.pl
,pod numerem telefonu: +48 604 589 904 lub w naszej siedzibie.
Kontakt z RZECZNIKIEM PRASOWYM VKP - Obrazek
Zablokowany